Výpravní budova 14/H KkStB v Bořeticích

Výpravní budova 14/H KkStB v Bořeticích

Stavbu Výpravní budovy normálie 14/H KkStB v bořetickém nákladišti jsem se po delší rozvaze rozhodl postavit ze stavebnice od firmy KB-Model, která vyrábí podobnou budovu v provedení ZvKČ LVIb/H.  Pro potřebu základní kostry je to ideální polotovar, který bude dále upraven dle historické podoby budovy v Bořeticích. Jedná se o typizovanou budovu, kterých se na našich lokálních tratích dodnes nachází desítky. Rovnoběžná část budovy s kolejištěm sloužila pro železniční účely (čekárna a kancelář), přilehlé křídlo pak skrývalo obytnou část s bytovou jednotkou a mnohdy i obytným podkrovím.  

Aktuálně vycházím z jediné dostupné historické fotografie, která znázorňuje zřejmě původní vzhled z počátku dvacátého století.

Stav v současnosti. Obvod a tvar budovy je dle místních historiků stále nezměněn.

 

 Na stavebnici od KB Model mne tedy čekají tyto základní úpravy:

 1) Veranda před čekárnou. Náš original má pouze přesah střechy zapřený o nosnou zeď budovy.

 2) V části obytného křídla u záchodků se dodnes nachází netypický přístavek, který bude nutné zbudovat 

     zcela od základů

 3) Stavebnice má oproti stávajícímu stavu prohozené dveře od čekárny s oknem. 

     Bude třeba zazdít dveře a vybourat okno. 

 Tímto tedy mohu uzavřít přípravnou část a pojďme se podívat na samotnou stavbu.

 

Po vybalení stavebnice jsem se důkladně seznámil se všemi přiloženými díly. To považuji za nutné před samotným zahájení stavby. 

V průběhu získávání informací jsem často měnil názor v postupu, který zde nakonec prezentuji. Netvrdím modelářskému světu, že je nejlepší. 

Stavím tak, jak mne to samotnému vyhovuje a podle nabytých zkušeností či dobrých rad drahých kolegů.

Přiložený návod je velmi obecný a nezkušeným modelářům spíše zamotá hlavu, než pomůže se stavbou. 

Ve stavebnici chybí kompletní výdřeva střechy, je to zklamání. Za 550czk jsem čekal kompletní stavebnici, škoda. 

Bude tedy nutné dokoupit hranoly 1,5 x 1,5mm pro zhotovení krovu. Naopak, některé díly jsou zde navíc a tady  by se dalo drobně ušetřit na řezu . 

Zde doufejme přijdou v budoucnu drobné změny po odladění, některé díly totiž vykazují chyby při sestavení - jsou nepřesné, nicméně, nestěžuji si. Ten kdo někdy vyřezával díly z kartonu, bude tímto prefabrikátem a přesností výřezů nadšený. Dále bude pro mé účely nutné kompletně vyměnit střešní krytinu. přiložená eternitová je pro mne nepoužitelná (tady ještě laboruji, kolegové z klubu pošilhávají po klasické pálené tašce tzv Brněnce, kterou zatím nikdo na trh neuvedl). Tak jdeme na to, postupně, pomalu, důležité je, aby koníček zůstal zábavou.  

Nejdříve jsem vyřezal všechny díly nosné konstrukce a ty sestavil nasucho - zde byly zjištěny nepřesnosti o kterých jsem psal výše. V dílech kde bylo nutné udělat změny, jsem zasáhl ihned do živého :). 

 Jako první jsem přilepil na základní (pracovní) desku půdorys budovy, do kterého jsem postupně přidával díly  stěn.

 Poté jsem všechny spoje i jejich přečnívající přesahy vybrousil a nerovnosti vytmelil. Po přebroušení došlo na  první nástřik slabě zředěnou lihovou barvou  odstínu žlutá. Tím došlo k napuštění kartonu a další vrstva už by  měla lépe krýt.

 

 Současně v přestávkách sestavuji vnitřní část oken, které nezasklené vlepíme do patřičných otvorů.   

 Po vlepení všech vnitřních okeních křídel se dostáváme k podezdívkám, které je třeba přilepit dříve, než  umístíme okrasné špalety. V opačném případě by  mohla vzniknout příliš velká mezera mezi špaletou a  podezdívkou a to nechceme. Podezdívku lepím vždy s drobným přesaham a poté zkracuji až napřesno. 

 Pokud máme hotové podezdívky je možné přilepit špalety a následně také okrasné římsy.

 Špalety bylo nutné v mísě ohybů (v rozích) vytmelit a přebrousit.  

 

 Stavebnice nabízí špalety dvojité, ale pro velikost TT bohatě postačí jedna vrstva, dvě budou pro makro fotky už  moc.

 Fotím tedy dost mizerně, zkusím to do příští aktualizace vylepšit. Snad je alespoň postup všem jasný. 

 Po vybroušení zatmelených spár jsem celou budovu (krom podezdívky) stříknul bílou akrylovou barvou  Vallejo.

 

  Nechal jsem model 24h proschnout a poté špalety a římsy kompletně vymaskoval. 

  Z lihových barev Agama žlutá a bílá jsem smíchal fasádní odstín a kompletně budovu obarvil metodou

  tupování.

  Tím vznikla jemná struktura točené fasády, kterou ale fotografie ne zcela zachycuje. 

 Dalším krokem bude opravení drobných nedostatků po tupování, znovu vymaskování celého modelu  (tentokráv v opačném gardu). 

 

 Stav k 12.1.2015 zachycuje další fotografie. Podezdívka dostala berevné nátěry, provedl jsem zasklení oken  folií získanou z kelímku od jogurtu a dokončil venkovní okenní křídla. Také jsem vyměnil fotoaparát a  prostudoval zásady focení v interiéru.  Doufám, že další fotoreportáž stavby bude kvalitněji zpracovaná. 

 

 Dokončené okenní otvory a dveře, podlaha v místnostech je zhotovena z 1,5mm balzy. Praskání omítky jsem  vytvořil zatmelením spoje zdí stavebnice, po vytvrdnutí jsem stěny lehce prsty tlačil od sebe.